O programie

Polskie Powroty NAWA to program, który pozwala, by najlepsi polscy naukowcy po tym, jak rozwinęli swoje kariery poza granicami kraju, teraz mogli wrócić i prowadzić swoje badania na polskich uniwersytetach czy instytutach badawczych.

Naukowcy objęci programem mogą wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w zagranicznej jednostce, tworząc w Polsce własną grupę
projektową. Finansowanie w ramach programu obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia. Projekty trwają od 2 do 4 lat. Naukowcy otrzymują
stabilne zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych na atrakcyjnych warunkach finansowych.

Założeniem Programu jest, aby w czasie realizacji projektu powracający naukowcy realizowali aktywności badawcze zaplanowane we wniosku, a jednocześnie aplikowali o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli im oraz grupie
projektowej kontynuować działalność naukową w Polsce na szerszą skalę, również po zakończeniu projektu. Zanim pozyskają dalsze środki, mają do dyspozycji komponent badawczy lub komponent aplikacyjny – grant startowy finansowany
odpowiednio przez Narodowe Centrum Nauki (w przypadku badań podstawowych) lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w przypadku badań aplikacyjnych oraz prac rozwojowych), przeznaczony na realizację badań w pierwszych 18 miesiącach realizacji projektu.

Dzięki Polskim Powrotom NAWA najzdolniejsi naukowcy zyskują warunki na poziomie porównywalnym z tymi, jakie mieli w renomowanych, zagranicznych ośrodkach. Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia motywacją do udziału
w programie jest również możliwość utworzenia własnej grupy projektowej. Dzięki temu naukowcy mogą realizować własne, odważne i często przełomowe pomysły badawcze. Z kolei polskie uczelnie wzmacniają swoją pozycję i rozpoznawalność na świecie, zatrudniając naukowców, którzy już dali się poznać w
międzynarodowym środowisku akademickim i badawczym.

Do tej pory dzięki Polskim Powrotom finansowanie swoich projektów uzyskało 63 naukowców. Laureaci programu to badacze z uznanym dorobkiem, którzy na polskie uczelnie wrócili z ośrodków akademickich i badawczych z takich krajów, jak Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Oman, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Wielka Brytania i Włochy.

Informacje na temat aktualnego naboru znajdują się TUTAJ.

Beneficjenci

Dr hab. inż. Mateusz Bocian

Inżynieria lądowa i transport
Politechnika Wrocławska, BEng (Heriot-Watt University, UK) PhD (University of Bristol, UK)

Dr hab. Łukasz Bratasz

profesor IKiFP

Dr hab. inż. Rafał Buczyński

Inżynieria Chemiczna/ Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw,

Dr hab. Paweł Caputa

Fizyka Teoretyczna, Kwantowa Informacja w Kwantowej Grawitacji

Dr Jacek Cyranka

Dr hab. inż. Agnieszka Drobniak

Nauki o Ziemi i środowisku
Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. inż. Mateusz Dyndał

Fizyka
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr Przemysław Gaweł

Chemia Organiczna, Nauki Przyrodnicze
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Michał Gdula

Nauki biologiczne
Instytut Bilogii Molekularej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

Dr Jakub Godlewski

Biologia medyczna
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk

Dr Jarosław Granda

Chemia organiczna
Instytut Chemii Organicznej PAN

Dr Jacek Herbrych

Fizyka
Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Krzysztof Jachymski

Fizyka
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. n. med. Maciej Juryńczyk

Medycyna
Pracownia Obrazowania Mózgu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie

Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula

Biologia molekularna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Karol Karnowski

Biofizyka/fizyka
Instytut Chemii Fizycznej PAN,

Dr Adam Kłosin

Biologia Molekularna i Rozwojowa
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego

Dr Tomasz Kościółek

bioinformatyka, nauki biologiczne
Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

Dr Maciej Kowalczyk

Optoelektronika / Fotonika
Politechnika Wroclawska

Dr inż. Ewa Kowalska

Chemia
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Olga Lenczewska

historia/filozofia
Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dominika Lewicka-Szczebak

Analiza izotopów trwałych w badaniach środowiskowych
Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski

Dr Marek Lewicki

Dr inż. Marek Maryański

Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska

Prof. dr Robert Aleksander Maryks

Literaturoznawstwo
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Magdalena Maria Masłoń

Nauki biologiczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Katarzyna Mazowiecka

Matematyka -równania różniczkowe cząstkowe
Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Gracjan Michlewski

Biologia molekularna
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Dr Paweł Mikulski

Biochemia/Biofizyka
Uniwersytet Warszawski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr Rafał Mostowy

Dr hab. inż. Andrzej Ordys

Automatyka, elektronika i elektrotechnika
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Automatyki i Robotyki

Dr inż. Grzegorz Pasternak

Inżynieria Chemiczna
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Dr. hab. inż. Paweł Paszek

Immunologia
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Dr Tomasz Paterek

Fizyka teoretyczna
Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Małgorzata Pilot

Genetyka populacji
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Dr Lech Wiktor Piotrowski

Fizyka
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Krzysztof Piotrzkowski

Nauki fizyczne
AGH

Dr hab. Radosław Poleski

Astronomia
Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Warszawski

Dr inż. Sławomir Porada

Inżynieria Chemiczna
Wydział Chemiczny -> Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych

Dr inż. Piotr Przybyła

Dr hab. inż. Sabina Rosiek-Pawłowska

prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr Wojciech Skomorowski

Chemia
Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Jan Stanek

Chemia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Prof. dr hab. Wojciech Jerzy Stępniowski

Dr hab. inż. Wojciech Tabiś

Nauki fizyczne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Dr Tomasz Turowski

Biologia molekularna
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr Bartłomiej Wacław

fizyka/chemia/biologia
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Dr Michał Wandel

Biologia molekularna, immunologia
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Dr Mateusz Wasilewski

Prof. Dr Jerzy Weyman

Matematyka
Instytut Matematyki Uniwersytet Jagielloński

Dr Ewa Wierzbicka

Inżynieria materiałowa
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk-Biegun

Inżynieria biomedyczna
Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii

Dr hab.Tomasz Wojdacz

Medycyna
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Dr Łukasz Woźniak

Chemia organiczna
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dr Marcin Zagórski

Nauki fizyczne
Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Katarzyna Zawadzka

psychologia
Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, Uniwersytet SWPS

Kontakt

ul. Polna 40
00-635 Warszawa

Telefon +48 22 390 35 00
Fax +48 22 826 28 23

e-mail: biuro@nawa.gov.pl
skrzynka ePUAP: /NAWA/SkrytkaESP

NIP 5272820369 REGON 368205180

Osoba do kontaktu w związku z programem Polskie Powroty:

Katarzyna Pietruszyńska

katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl

+ 48 22 390-35-56